FOTO/WIDEO: I Sesja Nowej Rady Gminy

W dniu wczorajszym odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Ułęż kadencji 2018-2023.
Oprócz samych radnych, na sali pojawili się goście, w tym Starosta powiatu ryckiego oraz członkowie zarządu powiatu, radny sejmiku wojewódzkiego, ksiądz kanonik Eugeniusz Pepa z parafii w Żabiance, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy. Zainteresowanie tym inauguracyjnym zebraniem przerosło oczekiwania organizatorów. Sala konferencyjna z trudem wszystkich pomieściła.
Nowo wybrani radni otrzymali od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.
Zaprzysiężona została również nowa Pani Wójt – Barbara Pawlak.


W swoim pierwszym przemówieniu w tej roli dziękowała za zaufanie. Nakreśliła również swoje priorytety (treść przemówienia).

Obrady poprowadził Radny Senior Stanisław Szczepański.
Jednym z pierwszych punktów obrad był wybór nowego przewodniczącego rady.
W wyniku dwukrotnego głosowania tajnego, spośród trzech zgłoszonych wcześniej kandydatów, Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Pan Jacek Beczek, który przejął dalsze prowadzenie obrad. Jego zastępcą została Pani Edyta Kopacz.

Oprócz prezydium rady, w trakcie obrad uchwalono skład komisji tematycznych.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Adrian Kapusta, członkowie: Marlena Brodowska, Weronika Machul, Przemysław Parzyszek, Elżbieta Wojtachnio.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Adrian Kapusta, Michał Kulik, Piotr Naczas, Grzegorz Stachnio, Paweł Wojtaś

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:
Magdalena Bielecka, Przemysław Parzyszek, Lucyna Strąk, Elżbieta Wojtachnio, Jagoda Zdrojewska

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:
Piotr Naczas, Grzegorz Stachnio, Stanisław Szczepański, Paweł Wojtaś, Jagoda Zdrojewska

Komisja Budżetu i Finansów:
Michał Kulik, Edyta Kopacz, Lucyna Strąk, Stanisław Szczepański, Paweł Wojtaś

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Magdalena Bielecka, Marlena Brodowska, Weronika Machul, Stanisław Szczepański, Elżbieta Wojtachnio

Po zamknięciu sesji, wręczyliśmy Pani Wójt oraz wszystkim Radnym listy gratulacyjne oraz zapewniliśmy o wsparciu i woli współpracy oraz zaprosiliśmy do pamiątkowego zdjęcia.

 

O komentarz poprosiliśmy Radnego Seniora – Stanisława Szczepańskiego.

oraz nowego Przewodniczącego Rady Gminy – Jacka Beczka.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

K.Walasek, M.Grzechnik

Współpraca
Font Resize
Contrast