Brzozowa: W hołdzie POW-iakom

25 listopada w Sobieszynie odbyły się uroczystości z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz upamiętnienia Peowiaków z Gminy Ułęż, którzy zginęli w Miedzyrzecu Podlaskim 16 listopada 1918 roku

W lokalnych uroczystościach wzięła udział drużyna reprezentacyjna Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, poczet sztandarowy, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Koła Sobieszyniaków, współorganizatora uroczystości.

Licznie zgromadzona w sobieszyńskim kościele społeczność lokalna, władze powiatu i gmin z terenu Powiatu Ryckiego, a także przedstawiciele samorządu Międzyrzeca Podlaskiego obejrzała film Krwawe dni Międzyrzeca, w którym zaprezentowano fragmenty inscenizacji historycznej przedstawiającą tragiczne wydarzenia pierwszych dni NIEPODLEGŁOŚCI.

Ks. kanonik Andrzej Olszewski i proboszcz parafii w Sobieszynie Grzegorz Tomaszewski odprawili uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i PEOWIAK-ów z terenu Gminy Ułęż. O uroczystą oprawę uroczystości zadbała 30 – osobowa drużyna uczniów „od Kickiego”, którzy swoją obecnością po raz kolejny udowodnili patriotyzm i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Po zakończonej liturgii poczty sztandarowe, przedstawiciele Straży Pożarnych, koła łowieckiego, lokalnych szkół przemaszerowali pod pomnik upamiętniający bohaterów pierwszych dni niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Odśpiewanie hymnu, zapalenie świateł pamięci i zasadzenie „dębu NIEPODLEGŁOŚCI” to tylko niektóre akcenty lokalnej uroczystości podczas, której Katarzyna Skwarek odczytała APEL PAMIĘCI.

Jeden z Ojców Niepodległości Józef Piłsudski powtarzał: Naród, który nie sza­nuje swej przeszłości nie zasługu­je na sza­cunek te­raźniej­szości i nie ma pra­wa do przyszłości, dlatego ważne jest wychowanie w duchu patriotyzmu młodzieży i wskazywanie młodym ludziom wzorców do naśladowania. W uroczystości wziął udział równolatek niepodległości Franciszek Skrzypczyk– uczestnik Bitew pod Mławą i Kockiem. Jego życiowa postawa jest wzorem do naśladowania dla młodych adeptów wojskowości szkoły „od Kickiego”.

Na zakończenie uroczystości lokalne władze złożyły wieńce przy pomniku upamiętniającym POW-iaków, a Jarosław Frąckiewicz historyk i regionalista przybliżył zebranym postacie lokalnych bohaterów. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Rodzin bohaterskich żołnierzy Zowczaka, którzy oddali życie w imię miłości OJCZYZNY.

Wojciech Niedziółka

WIĘCEJ: http://sobieszynbrzozowa.pl/w-holdzie-pow-iakom/

Współpraca
Font Resize
Contrast