Zebrania sołeckie – wybieramy sołtysów

Z mocy prawa, po wyborach do rady gminy oraz na stanowisko wójta, we wszystkich sołectwach w gminie, muszą odbyć się zebrania, na których przeprowadzane są wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

W Gminie Ułęż zebrania odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym wcześniej.

Dotychczas zebrania odbyły się w Drążgowie, Sobieszynie, Lendzie Ruskim i Podlodówce. Przed nami zebrania w Ułężu, Korzeniowie, Sarnach, Białkach Górnych i Dolnych, Zosinie, Miłoszach i Wąwolnicy.

Udział w zebraniach dał nam szansę poznać niektórych z Was, posłuchać co Was denerwuje, co boli a co cieszy. Wiedzę tę będziemy wykorzystywać w swoich działaniach.

Rozczarowała mnie słaba frekwencja na zebraniach wiejskich. Z jednej strony, w rozmowach prywatnych większość mieszkańców żali się na stagnację, zastój, brak zmian, brak aktywności osób funkcyjnych, z drugiej wielu nie przychodzi na zebrania, lub przychodzi i bezmyślnie wybiera, nie próbując nawet wpłynąć na kształt i kierunek działań realizowanych przez swoich przedstawicieli.

Dowiedziałam się również (dzięki obserwacji przebiegu zebrań), że niewielu mieszkańców wie, czym tak naprawdę powinien zajmować się sołtys, jakie ma uprawnienia i jakie obowiązki, czym są rada sołecka i fundusz sołecki. Wyboru kandydata dokonują często na zasadzie „był, to niech będzie”, nie zastanawiając się nawet nad tym, że wybór dobrego sołtysa pozwoli stworzyć i uruchomić wiele działań korzystnych dla danej miejscowości. Niestety, wybór kiepskiego, niezaangażowanego, być może niedoinformowanego, może zamknąć wiele „drzwi”.

Najlepiej by było, gdyby kandydat na sołtysa jednocześnie cieszył się dużym zaufaniem swojej społeczności, posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu działania samorządu, był pomysłowy, aktywny i potrafił wysłuchać sąsiadów ale również skupiać ich i mobilizować do działania w razie potrzeby.

Najważniejsze jednak, aby miał wolę bezinteresownego czynienia dobra dla swojej społeczności.

Sołtys to nie tylko ktoś, kto zbiera podatki! Reprezentuje wieś i jej mieszkańców na wyższych szczeblach samorządowych, w instytucjach i organizacjach, ma prawo formułować wnioski do rozpatrzenia przez radę gminy, jest również organem wykonawczym, czyli realizuje zadania zlecone mu do wykonania przez radę gminy. Powinien inicjować oraz wspierać przedsięwzięcia istotne dla mieszkańców. To chyba ważne, żeby swoją postawą, zachowaniem, działaniami i wypowiedziami nie przynosił wstydu swojej wsi?

Idźmy zatem na te zebrania! Weźmy ze sobą rodzinę i znajomych. Podyskutujmy o tym, co dla nas ważne.

Zanim pójdziemy głosować, zastanówmy się kto i jaką ma wizję rozwoju miejscowości i potrafi korzystać z dostępnych obecnie narzędzi i środków, kto ma ochotę poświęcać swój czas na pracę społeczną, kto jest otwarty na nowe pomysły i będzie chciał współpracować z lokalnymi organizacjami i grupami społecznymi, kto potrafi pochylić się nad problemami zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców.

K.

Współpraca
Font Resize
Contrast