Urząd Gminy Ułęż

Urząd Gminy w Ułężu
Ułęż 168, 08-504 Ułęż
tel.: +48 81 866 70 04
+48 81 866 70 28
+48 81 866 71 06
fax: +48 81 866 70 28
email: gmina@ulez.eurzad.eu
Konto bankowe: 54 8724 0005 2011 1100 3911 0001
Gospodarka odpadami: 05 8724 0005 2011 1100 3911 0010

Urząd Gminy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Numery wewnętrzne

31 – Sekretariat

33 – Referat Finansowy

34 – Sekretarz Gminy

35 – Projekt Akademia Malucha

36 – Skarbnik Gminy

37 – Urząd Stanu Cywilnego

38 – Stanowiska ds. gospodarki gruntami, odpadami, ochrony środowiska, przyrody i gospodarki wodnej, działalności gospodarczej, komunalnej i utrzymywania porządku i czystości, rolnictwa i leśnictwa oraz EFS, stanowisko ds. infrastruktury technicznej, inwestycji, gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz zamówień publicznych

42,43 – Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych

44,45 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

46 – Zakład Komunalny

Kontakt

Współpraca
Font Resize
Contrast