POMAGAM

Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury

KRS: 0000766413
NIP: 506-011-81-56
Regon: 382323307
Ułęż 153,  08-504 Ułęż

tel. 501 42 88 64
kontakt@gminaulez.pl

Darowizny na działalność statutową prosimy wpłacać na poniższe konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Rykach 72 8724 0005 2011 1101 1538 0001

Nr zbiórki:2019/688/OR – Zbiórka zgłoszona do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stała zbiórka przez zrzutka.pl – https://zrzutka.pl/darjgf

 

Gmina Ułęż : blisko natury – jest to projekt mający na celu zwiększanie atrakcyjności Gminy dla osób i podmiotów zewnętrznych, ale przede wszystkim dla samych jej mieszkańców, jest jednym z naszych priorytetowych celów. W ramach działalności statutowej zamierzamy organizować i współorganizować eventy o tematyce i w formach odpowiadających potrzebom mieszkańców, budować dobrą komunikację społeczną, integrować i aktywizować ludność na terenie Gminy.

Nasza Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie posiada stałych sponsorów finansowych. W naszym Stowarzyszeniu nikt nie pobiera wynagrodzenia z tytuły zajmowanego stanowiska, każda z zaangażowanych osób robi to pro bono. Nasze stowarzyszenie możecie wspierać również rzeczowo, w postaci: materiałów promocyjnych. gadżetów, materiałów i mebli biurowych czy nagród na rzecz konkursów przez nas organizowanych. W związku z prowadzonymi spotkaniami z grami planszowymi każdy z Was może przekazać na ręce Stowarzyszenia gry planszowe, które będą służyły mieszkańcom naszej gminy.

Dla firm, które zechcą wesprzeć nasze działania rzeczowo bądź finansowo – cyklicznie lub okazjonalnie możemy w ramach podziękowania ich logo umieścić na naszych publikacja, stronie internetowej i facebooku.

Cele statutowe:

 • promocja walorów turystycznych gminy na zewnątrz;
 • promowanie produktów lokalnych;
 • tworzenie i umacnianie dobrego wizerunku oraz pozytywnie odbieranej marki gminy;
 • budowanie dobrej komunikacji społecznej wewnątrz gminy;
 • upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, odbywających się na terenie gminy Ułęż oraz gmin ościennych;
 • integracja lokalnej społeczności;
 • aktywizacja ludności;
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym edukacja i rozwój świadomości prawnej oraz obywatelskiej mieszkańców gminy Ułęż;
 • wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki na obszarach wiejskich;
 • upowszechnianie kultury i sztuki w różnych jej formach;
 • podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej oraz aktywności proekologicznej mieszkańców;
 • działania zmierzające do ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego gminy Ułęż oraz jej okolic;
 • wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;
 • prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie gminy;

Bezpłatnie prowadzimy też cykliczne spotkania pod nazwą GrajKlub, w trakcie których całe rodziny mogą grać w udostępniane przez nas nieodpłatnie gry planszowe. Przyczynia się to niewątpliwie do zacieśniania więzi rodzinnych, międzypokoleniowych i sąsiedzkich. W przyszłości chcemy stworzyć stały klub gier.

Kolejnym stałym już elementem naszych działań jest działalność wydawnicza. Produkujemy broszury informacyjno-turystyczne pokazujące walory naszego regionu.

W ramach stowarzyszenia co jakiś czas pozyskujemy gadzety reklamowo-promocyjne naszej gminy – w tym: kubki, smycze, naklejki, ramki pod tablice rejestracyjne i inne.

SMS Ułęż : bądź na bieżąco – system powiadomień SMS o ważnych wydarzeniach, informacjach dla mieszkańców itp. System dla mieszkańców będzie całkowicie bezpłatny, dlatego potrzebne są fundusze na jego utrzymanie (na początek ok. 50-100zł miesięcznie) oraz na jego wystartowanie (telefon, oprogramowanie itp. ok 500-1000 zł). / projekt czasowo zawieszony

Podoba Ci się to co robimy? Chcesz byśmy działali jak najdłużej? Dorzuć kilka złotych a obiecujemy, że będziemy działać tak długo jak się tylko da!

 

 

Współpraca
Font Resize
Contrast