Przemówienie Pani Barbary Pawlak – nowego Wójta Gminy Ułęż

Panie i Panowie Radni!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ułęż!

Drodzy Goście!

Z wielkim szacunkiem staję przed Państwem jako wójt Gminy Ułęż.

Jestem świadoma ogromnej odpowiedzialności i powagi tego urzędu,

który rozumiem jako służbę na rzecz społeczności lokalnej.

Tej która w demokratycznych wyborach większością swych głosów zdecydowała się powierzyć mi tę zaszczytną funkcję. Ten głos jest moją siłą !

Za tę odpowiedzialność Mieszkańców mojej Małej Ojczyzny , za poparcie dla programu wyborczego, za okazane zaufanie podczas tej trudnej kampanii – bardzo serdecznie dziękuję.

Dziękuję przede wszystkim wyborcom, ale również Komitetowi Wyborczemu , dziękuję przyjaciołom i wszystkim osobom mnie wspierającym – z Gminy Ułęż, z Ryk i okolic, z Warszawy i Lublina .

Gratuluję wszystkim Państwu radnym, którzy uzyskali piękne mandaty zaufania społecznego. Moja i Państwa obecność w tym miejscu to efekt oczekiwań i nadziei Mieszkańców Gminy Ułęż na dobre jutro .

Amerykański prezydent John Kennedy powiedział kiedyś słynne zdanie

Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie. Zapytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju”.

Od poszukania odpowiedzi na to pytanie rozpocznijmy więc naszą działalność.

Możemy się wpisać w historię tej ziemi jako grupa osób, która we wspólnej, zgodnej , wytrwałej pracy , poprzez mądre decyzje potrafi zadbać o rozwój naszej Gminy.

Możemy zapisać się w pamięci wyborców jako ci, którzy nie zawiedli.

To naprawdę zależy od nas!

Możemy się różnić. Możemy mieć różne poglądy i pomysły. Ale cel mamy wspólny – dobro mieszkańców Gminy Ułęż, stworzenie bezpiecznego, przyjaznego i nowoczesnego miejsca do życia.

Ten cel nas łączy, nieważne z jakiego komitetu kto startował.

Wierzę, że w tym zespole jesteśmy gotowi zawalczyć o dobre i piękne rzeczy dla tej społeczności. Uważnie wsłuchując się w jej problemy i zapraszając ją

do wspólnego działania.

Szanowni Państwo!

Sprawując najwyższy urząd w gminie postaram się zawsze godnie reprezentować jej mieszkańców . Obiecuję pielęgnowanie tradycji narodowych, patriotycznych, religijnych. Gmina Ułęż posiada piękną i bogatą historię, która wymaga właściwego upamiętnienia. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nie sposób nie wspomnieć wybitnych postaci historycznych , wśród których byli też wójtowie. Jak choćby Józef Minkiewicz, tragiczny powstaniec styczniowy z Sobieszyna, wójt naszej gminy , która miała wówczas swą siedzibę w Drążgowie. Czy też Gabriel Grzelak, wybitny żołnierz już z czasów XX wieku – peowiak, ludowiec, akowiec, winowiec, więzień ubecki. A w czasie II wojny światowej– Józef Pietrzak, ps. „Dąb” z Nowodworu, członek Armii Krajowej. To m.in. oni tworzyli przeszłość tej ziemi, z której jesteśmy dumni do dziś.

Myśląc jednak o przyszłości , którą nam właśnie przyszło tworzyć, określiłam priorytety dalszego rozwoju gminy.

Doceniam jak najbardziej trwałe inwestycje mojego poprzednika wójta Krzysztofa Olszaka, szczególnie w postaci bardzo dobrej infrastruktury drogowej.

Jednak nie mniej ważny jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Stawiam więc na uaktywnienie społeczne. Na rozwój organizacji, kół i stowarzyszeń. Na podniesienie jakości kształcenia poprzez tworzenie właściwych warunków edukacyjnych i wychowawczych najmłodszego pokolenia.

Na rozwój kultury i sportu.

Na ochronę godności i statusu rodziny.

Liczę na dobrą współpracę z parafiami. Wartości chrześcijańskie zawsze były i są bliskie memu sercu.

Liczę na współdziałanie z przedsiębiorcami i właścicielami zakładów pracy oraz instytucji. Doceniam trudną pracę rolników i wiem jak bardzo potrzebują oni wsparcia również ze strony samorządu.

Wiem, że mała, rolnicza i dość biedna Gmina Ułęż wymaga wzmocnienia finansowego poprzez sięganie po środki zewnętrzne- krajowe i unijne. Uczyłam się tego w ostatnim czasie bardzo pilnie.

Musimy zadbać o rozwój ekonomiczny i gospodarczy poprzez właściwą promocję i tworzenie warunków do pozyskiwania inwestorów .

Chcemy też przygotować się powoli do poważnych inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii, kanalizacji czy też gazyfikacji naszych miejscowości .

Bez wątpienia należy wykorzystać potencjał rozwojowy Gminy Ułęż, jej walory środowiskowe i kapitał ludzki.

Postawić na umożliwienie rozwijania małej lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwa, handlu, turystyki.

We wszystkich działaniach jednak najważniejsi są ludzie. Nie tylko dobre programy. I to głos naszych mieszkańców będzie dla mnie najważniejszy. Na pracę w zespole liczę najbardziej. Jeśli połączymy nasze siły, wykorzystamy umiejętności i możliwości, wiele rzeczy uda się nam zrobić. Bardzo w to wierzę.

Szanowni Państwo

Jestem na pewno pierwszą kobietą sprawującą urząd wójta w gminie Ułęż, a chyba i w powiecie ryckim. Czuję się tym zaszczycona i postaram się udowodnić, że kobiety potrafią sprawdzić się w tej roli. I choć w polskiej polityce dominują nadal czarne garnitury, to przecież polityka, jak wskazuje sama nazwa, jest kobietą. Liczę więc na solidarność płci ze strony mieszkanek Gminy Ułęż i na dżentelmeńskie wsparcie ze strony panów.

Deklaruję uczciwość i przejrzystość w swych działaniach, sumienność w pracy i szacunek dla drugiego człowieka. Oddaję do Państwa dyspozycji mój czas i umiejętności. Zapraszam Mieszkańców wszystkich sołectw do merytorycznej i rzeczowej dyskusji na temat Państwa problemów. Z pewnością trudno jest od razu zadowolić wszystkich potrzebujących. Ale na realizację mojego programu mam 5 lat.

Liczę również na solidną pracę i wysokie kompetencje pracowników tego urzędu. To również od Państwa zaangażowania, aktywności, lojalności oraz szacunku wobec petenta zależy wizerunek i rozwój naszej gminy. Chciałabym być takim Waszym liderem, który staje na czele i sprawia, aby inni podążali za nim.

Wczoraj był Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji pragnę złożyć najlepsze życzenia osobom pracującym w GOPS w Ułężu. Niech pomoc drugiemu człowiekowi stanie się dla osób pracujących w tym wydziale prawdziwym spełnieniem i przyniesie prawdziwą satysfakcję. Oby dobro drugiego człowieka zawsze było najważniejsze! Bo jest wielu ludzi czekających na profesjonalną pomocną dłoń.

Szanowni Państwo!

Kończąc swoje wystąpienie pragnę życzyć wszystkim Państwu radnym i sobie również – byśmy się spotkali w tym miejscu za 5 lat i mogli pogratulować sobie nawzajem dobrze wykonanej pracy.

Dziękuję Wójtowi Krzysztofowi Olszakowi za dotychczasową pracę na rzecz Gminy Ułęż w poprzednich kadencjach.

Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam

Barbara Pawlak

Współpraca
Font Resize
Contrast