System powiadomień mieszkańców – ZAWIESZONY

Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury
oraz Wójt Gminy Ułęż Barbara Pawlak
zapraszają do korzystania z bezpłatnego SMS’owego systemu powiadomień o wydarzeniach i ostrzegania o zagrożeniach.

SMS Ułęż jest systemem mającym zapewnić skuteczną drogę komunikacji i informowania naszych mieszkańców o wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy.

Podstawą sprawnego funkcjonowania systemu SMS Ułęż jest zarejestrowanie się w nim jak największej liczby mieszkańców naszej gminy, którzy będą otrzymywać informacje o wydarzeniach, komunikatach z urzędu itp.

Rejestracja jest bardzo prosta, polega na wysłaniu jednego SMS-a o odpowiedniej treści. Państwa numery telefonów będą chronione według najwyższych standardów. Nigdy przy użyciu systemu nie otrzymacie Państwo reklam bądź spamu. W związku z tym, że Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z systemu możliwe jest, że od czasu do czasu poprosimy o wsparcie dla Stowarzyszenia by sprawnie prowadzić działalność statutową 😉

Po wysłaniu SMS-a, którego koszt jest zgodny z ceną zwykłego SMS-a w Państwa planie taryfowym, otrzymacie Państwo wiadomość z potwierdzeniem rejestracji (w ciągu 24h). Od tej pory będziecie bezpłatnie dostawać najważniejsze informacje z naszej gminy.

Państwa pomoc jest niezwykle istotna, aby system działał skutecznie na terenie naszej gminy prosimy o zarejestrowanie się w systemie, a także o przekazanie informacji o SMS Ułęż swojej rodzinie i znajomym oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Będziemy informować o:

 • zagrożeniach i niebezpieczeństwach
 • utrudnieniach i awariach np. wodnokanalizacyjnych
 • imprezach kulturalnych i sportowych
 • aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców
 • innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy

Jeśli chcesz otrzymywać krótkie wiadomości SMS zarejestruj si przez formularz poniżej lub przez swój telefon.

1. Wyślij SMS* o treści TAK na numer
2. Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS* o treści ZGODA
3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS potwierdzający
4. Jeśli chcesz się wypisać z systemu wyślij SMS* o treści NIE na numer

* – płacisz jak za zwykłego smsa, zgodnie ze swoim planem taryfowym. Twój numer będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłania komunikatów przez Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury oraz Urząd Gminu Ułęż.

W każdej chwili możesz zrezygnować z powiadomień wysyłając smsa o treści NIE pod numer

Za otrzymywane SMS-y nie ponosisz opłat.

Więcej informacji o wydarzeniach znajdziesz na stronach www.gminaulez.pl, www.ulez.eurzad.eu oraz facebooku – www.facebook.com/gminaulez

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Systemu Powiadamiania SMS Ułęż (zwanego dalej „Systemem”).
Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury (zwany dalej „Stowarzyszeniem”).
Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści ustalonej przez Stowarzyszenie.

§ 2 Zasady korzystania z Systemu

Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Systemu.
Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM może dokonać rejestracji w Systemie poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści TAK na numer 720 750 627
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści NIE na numer 720 750 627
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez Stowarzyszenie, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora GSM.

§ 3 Komunikaty SMS

W ramach systemu powiadamiania SMS Ułęż zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących obszarach tematycznych:

Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy. Informacje o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;
Informacje promujące działalność Stowarzyszenia lub Urzędu Gminy oraz jego służb wśród społeczności lokalnej np. wiadomości dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź wspieranych przez Stowarzyszenie lub odbywających się na jego terenie;
Informacje o bieżących sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz Urzędu Gminy.

2. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do systemu wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

§ 4 Postanowienia końcowe

Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Stowarzyszenie na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
Stowarzyszenie informuje, iż poza numerem telefonu zgłoszonym do Systemu nie będzie przechowywać więcej żadnych danych Użytkownika.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Stowarzyszenie.
Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS Ułęż obowiązuje od dnia 22 lutego 2019 r.

FORMULARZ

   

  Współpraca
  Font Resize
  Contrast