POMAGAJĄ NAM

Do grona firm stale nas wspierających należą:

“Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Szczególną rolę ma tutaj współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz budowanie partnerstw międzysektorowych.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych.”

Nasza Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie posiada sponsorów finansowych. W naszym Stowarzyszeniu nikt nie pobiera wynagrodzenia z tytuły zajmowanego stanowiska, każda z zaangażowanych osób robi to pro bono. Nasze stowarzyszenie możecie wspierać również rzeczowo, w postaci: materiałów promocyjnych. gadżetów, materiałów i mebli biurowych czy nagród na rzecz konkursów przez nas organizowanych. W związku z prowadzonymi spotkaniami z grami planszowymi każdy z Was może przekazać na ręce Stowarzyszenia gry planszowe, które będą służyły mieszkańcom naszej gminy.

Dla firm, które zechcą wesprzeć nasze działania rzeczowo bądź finansowo – cyklicznie lub okazjonalnie możemy w ramach podziękowania ich logo umieścić na naszych publikacja, stronie internetowej i facebooku.

Stowarzyszenie Gmina Ułęż : blisko natury

Nr rachunku stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy w Rykach
72 8724 0005 2011 1101 1538 0001

Współpraca
Font Resize
Contrast