Konkurs: Stroik Świąteczny 2018

 

Tak wyglądał finał konkursu w 2018 roku:

Podsumowanie konkursu: https://gminaulez.pl/2018/12/21/stroikowy-konkurs/

Regulamin Gminnego Konkursu Na Stroik Świąteczny

Organizator: Gmina Ułęż : blisko natury – www.gminaulez.pl – Kinga Walasek, Mariusz Grzechnik, tel. 501 428 864

Współorganizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu.

Patronat honorowy: Wójt Gminy Ułęż – Barbara Pawlak, Przewodniczący Rady Gminy Ułęż – Jacek Beczek.

I. Cele konkursu:

 • edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
 • kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie zdolności manualnych.

II. Uczestnicy

 • uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Ułęż, ich rodziny itd. oraz mieszkańcy gmin przyległych.

III. Kategorie konkursowe

 • Dzieci do lat 6 – stroiki wykonane SAMODZIELNIE – bez udziału osób dorosłych (pozwólmy dzieciom na ich twórczość)
 • Stroik rodzinny – dzieci starsze, młodzież do lat 16, dopuszcza się pomoc starszych członków rodziny
 • Dorośli – wszystkie osoby dorosłe bez ograniczeń wiekowych – amatorzy
 • Stroik szkolny – stroiki wykonane przez całą klasę/grupę
 • Profesjonaliści – stroiki wykonane przez osoby zajmujące się rękodziełem, które w swoich środowiskach znane są z umiejętności manualnych i artystycznych.

IV. Zasady uczestnictwa

 • konkurs ma charakter indywidualny i każdy uczestnik (grupa) może zgłosić maksymalnie 1 stroik.
 • każdy stroik musi być opisany i zawierać dane (imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nr telefonu do kontaktu, w przypadku szkół – nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna + tel. kontaktowy) oraz kategorię. Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy / zgoda opiekunów prawnych.

V. Termin zgłoszeń

 • Stroiki należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu do dnia 13 grudnia 2018 r. w godz. 8:00-19:00 wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

VI. Ocena prac

 • Oceny stroików dokona komisja powołana przez organizatora.

VII. Kryteria oceny

 • oryginalność ozdób, różnorodność użytych materiałów, pomysłowość, estetykę wykonania, mile widziane będzie użycie materiałów naturalnych, między innymi: szyszek, gałązek, igliwia, suszonych owoców, itp

VIII. Nagrody

 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy

IX. Rozstrzygnięcie konkursu

 • prezentacja stroików, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na sali w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu w dniu 17 grudnia br. o godz. 18:00

X. Postanowienia końcowe

 • stroiki przechodzą na własność organizatora i będą zlicytowane na aukcji charytatywnej po rozstrzygnięciu konkursu. Cały dochód przekażemy na cel charytatywny – na pomoc dla Mai z Sarn.
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora oraz jury
 • złożenie prac na konkurs będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 • wszelkie informacje można uzyskać u organizatorów pod nr tel. 501 42 88 64 – Mariusz Grzechnik, 81 866 70 38 – Biblioteka.

Załącznik nr 1:

Regulamin – wersja w .pdf

Współpraca
Font Resize
Contrast