II Sesja Rady Gminy

Wydarzenie

Posiedzenie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ułęż.

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie i przyjecie porządku obrad.
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019
a) przedstawienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019
c) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019
Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ułęż na rok 2019
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie projektu budżetu Gminy na 2019 r
c) przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy.
d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji.
e) dyskusja nad projektem budżetu i przegłosowanie wniesionych poprawek.
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej
Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
b) w sprawie diet radnych
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rozpatrzenie pism kierowanych do Rady.
Wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Beczek

Współpraca
Font Resize
Contrast